Det med småt

Lovstof

I Klinik Braskov har vi tavshedspligt og dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt.
Alle tilknyttet klinikken har gyldig autorisation og gyldigt autorisationsnummer.

Som privatpraktiserende jordemødre er vi fagligt ansvarlig for de sundhedsfaglige ydelser vi udfører, og vi er forpligtet til af føre journal. Jvf. ”Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” §1 stk. 2.

Ligeledes har Sundhedsstyrelsen lavet et notat til kommende forældre om ultralydsscanninger i graviditeten hvori der blandet andet står: ”Autoriserede sundhedspersoner som fx læger, jordemødre og sygeplejersker, som gennemfører en skanning, har pligt til at give grundig information og til at føre journal.”