Jordemoderkonsultation

Jordemoderkonsultation

Indeholder samtale, og emnet afhænger at dine ønsker og behov og hvor langt du er i graviditeten.
Det vil altid blive målt blodtryk, undersøgt urin, lavet udvendig undersøgelse med fosterskøn og lyttet hjertelyd.

650 kr.

book din tidJordemoderkonsulation dækket af Danmark Sygeforsikring