Styrelsen for Patientsikkerhed

Vi har som den første jordemoderklinik i Vestdanmark haft besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, til et risikobaseret tilsyn.
Det var et fint besøg og de var godt tilfredse med klinikken, dog med nogle små anmærkninger. Du kan læse hele styrelsens rapport ved at klikke på nedenstående link:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/?ListSourceId=%7B70E7511A-31AB-4EE1-BBED-AFEFCD392CCC%7D&SearchPhrase=klinik+braskov&TreatmentFacility=Jordemoderklinikker&Region=Syddanmark&Municipality=&Sanction=&InspectionType=&TimespanFrom=&TimespanTo=